Child, family - gyermek, család

Child, family
- Welcome to our weekly program "Ask the Experts". This is your host Ed Wild. Today's guest is Dr. Amanda Palm, the child and family psychologist. Welcome doctor and thanks for coming today. First I'd like to ask you about the role your profession plays in the life of the average family.
- I've been practising psychology for more than ten years. A few years ago I decided to specialize in family therapy and I came to realize that a child is by far the most sensitive and important member of the family. I think today's family needs an expert's opinion when it comes to raising children. Then a lot of teenage and adolescent behaviour would be understood and perhaps corrected in a different manner.
- Explain, please.
- All through my career I've been seeing children of different backgrounds. Some of them grow up to be successful, others turn into criminals and delinquents. I've been asking myself if it's a matter of luck. But it's not. One's attitude, beliefs and future are much determined by one's upbringing.
- So, you're saying well-brought up kids make well-behaved grown ups.
- On the contrary, however hard we try we don't always succeed.
- It's quite confusing, doctor.
- It is indeed. I've written it all down in my book "Are We Good Parents?", it's out next month.
- I know you don't want to discuss it in detail, but at least tell us what to expect.
- A lot of surprises. For example, in one chapter I'm talking about how we spoil our children when we start being permissive. In another I'm trying to persuade parents to punish their children when necessary.
- How do you prevent that from being interpreted as abuse?
- I'm not asking any parent to inflict injury on his child. The point I've been trying to make is our children's need to understand the meaning of discipline. These young minds know how to use us. They ask for something and if they don't get it they go into hysterical fits. So, what happens next? We hurry to give them what they want. But if you show them that there are limits to what you allow, that you won't tolerate their attitude and that they have to behave properly otherwise they'll be punished, you'll find it very rewarding. And believe it or not, you won't have to do it all over and over again.
- So, that's what today's expert said. Watch out for her book. Dr. Palm, thank you very much for your time.
- Thank you.


Gyermek, család
- Köszöntöm a heti programunkban, a "Kérdezze a Szakér-tőnket"-ben. Házigazdájuk, Ed Wild vagyok. Mai vendégünk Dr. Amanda Palm, gyerek- és család pszichológus. Üdvözlöm doktor, és köszönöm, hogy eljött ma. Először is arról szeretném megkérdezni, hogy a hivatása milyen szerepet játszik egy átlagos család életében.
- A pszichológiát már több mint tíz éve gyakorlom. Néhány évvel ezelőtt elhatároztam, hogy a családterápiára specializálódom, és rájöttem, hogy a gyerek messzemenően a család legérzékenyebb és legfontosabb tagja. Úgy gondolom, egy mai családnak szüksége van egy szakértő véleményére, amikor elkezd gyermeket nevelni. Sok tinédzser és kamasz viselkedését lehetne megérteni és talán különböző módon javítani is.
- Kérem, magyarázza meg!
- A karrieremen keresztül láttam különféle hátterű gyere-keket. Némelyikük sikeres lesz, mások bűnözőkké és bűntettesekké válnak. Azt kérdeztem magamtól, a szerencse dolga-e ez? De nem. Valakinek a viselkedését, bizalmát és jövőjét sokkal inkább a nevelése határozza meg.
- Tehát azt állítja, hogy a jól nevelt gyerek jó viselkedésű lesz.
- Ellenkezőleg, nem minden jóindulatú erőfeszítés végződik jól.
- Ez igen zavarba ejtő, doktor.
- Valóban. Mindent leírtam erről a "Jó szülők vagyunk-e?" könyvemben, ami a következő hónapban jelenik meg.
- Tudom, hogy nem akar velünk minden részletet megvi-tatni, de legalább mondja el, mit várhatunk.
- Sok meglepetést. Egyik fejezetben pl. arról beszélek, hogyan rontjuk el gyerekeinket, amikor kezdünk engedékennyé válni. Egy másikban próbálom meggyőzni a szülőket, hogy büntessék meg gyerekeiket, ha szükséges.
- Hogyan akadályozza meg, a magyarázattal való vissza-élést?
- Egy szülőt sem kérek, hogy állandó fájdalmat okozzon gyerekének. A lényeg, amit próbálok megmagyarázni, hogy gyermekeinknek meg kell értenie a fegyelem jelentését. Ezek a fiatal elmék tudják, hogyan használjanak ki minket. Kérnek valamit, és ha nem kapják meg, hisztériás dolgokat cselekszenek. Mi történik tehát azután? Igyekszünk megadni nekik, amit akarnak. De, ha megmutatja, hogy vannak határai annak, amit megenged, hogy nem tűri el ezt a magatartást és helyesen kell viselkednie, különben meg lesz büntetve, kielégítőnek fogja találni. És akár hiszi, akár nem, nem kell újra és újra végig csinálnia.
- Hát ez volt, amit mai szakértőnk mondott. Keressék a könyvét. Dr. Palm, köszönöm a fáradságát, hogy szakított ránk időt.
- Köszönöm.