Health, doktor- egészség, orvos

Health, doctor
At the Dentist's
- Good morning, doctor.
- Good morning, Jim. How are you?
- I feel much better, thank you.
- Sit down, please. Let me see the tooth I filled last week... Well, it looks all right to me. Does it hurt?
- Only if something cold touches it.
- Perhaps I can help. I'll prescribe a mouthwash. Use it twice a day.
- Should I stop eating ice-cream?
- It'd be better to stop eating anything that causes pain for some time. If it is still hurting by next week, come and see me again.
- Oh, dear! Does that mean I'll have injections and drills again?
- No, Jim. I just want to make sure you have healthy teeth.
- Thank you, doctor.
- Nurse! Help, please!
- What has happened?
- My little daughter has fallen down the stairs.
- Let's take her to the emergency ward quickly. She isn't bleeding but we'll take some x-rays. I'm afraid you'll have to wait outside.
Later...
- The nurse told me you're the little girl's father, I'm Dr. Wild.
- How is she?
- She has broken her left arm. We have put it in a cast, and she'll have to keep it in a sling.
- For how long?
- Five to six weeks.
- Can I see her?
- The nurse will show you to her room. I have given her some medication, so she might be sleeping.
- She's going to be all right, isn't she?
- She had a nasty fall. I think it would be better for her to remain in hospital for few days. But, she will get over it.
- Thank you, doctor.

 

Egészség, orvos
A fogorvosnál
- Jó reggelt, doktor.
- Jó reggelt, Jim. Hogy van?
- Sokkal jobban érzem magam, köszönöm.
- Üljön le kérem. Hadd nézzem a fogat, amit a múlt héten betömtem... Úgy nézem, rendben van. Fáj?
- Csak akkor, ha valami hideg éri.
- Talán tudok segíteni. Felírok magának szájvizet. Hasz-nálja naponta kétszer.
- Fel kellene hagynom a jégkrém evéssel?
- Jobb lenne, ha egy kis ideig nem enne semmi olyat, ami fájdalmat okoz. Ha még a jövő héten is fáj, jöjjön vissza.
- Oh, Istenem! Ez azt jelenti, hogy újra injekciót kapok és kifúrják?
- Nem, Jim. Csak biztos szeretnék lenni abban, hogy a fogai egészségesek.
- Köszönöm, doktor.
- Nővér! Segítsen, kérem!
- Mi történt?
- A kislányom leesett a lépcsőről.
- Vigyük gyorsan az ambulanciára. Nem vérzik, de meg-röntgenezzük. Attól tartok, kint kell várakoznia.
Később...
- A nővér mondta nekem, hogy maga a kislány apja, én Dr. Wild vagyok.
- Hogy van?
- Eltörte a bal karját. Sínbe tesszük és felkötve kell tartania.
- Mennyi időre?
- Öt-hat hétre.
- Láthatom?
- A nővér megmutatja a kórtermét. Adtam neki gyógyszert, lehet, hogy aludni fog.
- Ugye rendbe jön?
- Csúnya egy esése volt. Az hiszem, jobb, ha egy pár napig kórházban marad. Át fogja vészelni.
- Köszönöm, doktor.