Home- otthon

Home
"Home sweet home"
- Henry!
- Yes, dear.
- Are you busy? I want to discuss something with you.
- Can't you see I'm trying to read the newspaper?
- Never mind the newspaper now that can wait. I've been thinking about Mary and I think I've found a solution for all her problems.
- What are you talking about? Mary has no problems! She's your happy, newly-wed daughter.
- Happy he says! You surprise me, Henry. You really do. We have just visited her and you've seen for yourself the conditions she lives in.
- Very good ones I'd say. Other girls envy her. She's got a loving husband, a nice house...
- You call that studio apartment a nice house?
- Well, it's where they live. Listen, dear! Mary and Jim have chosen to start their life with neither our nor Jim's parents' help. They work in a plant on the other side of this country and it's natural that they live there. They're not over paid and they don't accept the charity that you happen to call gifts. In other words, they are on their own. If you ask me, they're doing just fine.
- Well I'm not asking you, Henry, I'm telling you. I don't like it, and neither does Mary.
- Did she say that?
- She doesn't have to say it. I know it. How could she be happy living in a totally new area, with all that smoke from the plants? Poor child, her lungs are filled with dust! She has been coughing for weeks now. If only she'd let me help.
- What would you do then? Cough instead of her?
- Very funny! She could come to live with us. The air is clear here, the house is big, and she can have her room furnished the way she wants. And she wouldn't have to climb up to the fifth floor each day.
- Sixth floor, dear. It was the fifth floor where you got breathless.
- Stop it, will you? You're not being helpful at all.
- And you're exaggerating the difficulties! This is just the beginning. Have you forgotten the way we started our life?
- How could I? You've been reminding me of it for years. Let's not forget it's Mary that matters now. I almost fainted when I saw that cold bare room! And the kitchen, a cracked sink with a couple of shelves, and no cooking utensils. And Jim said it had cost them a fortune! Henry! Why don't you say something?
- Can I read the newspaper now, dear?!

 

Otthon
"Otthon édes otthon"
- Henry!
- Igen, drágám.
- Elfoglalt vagy? Valamit meg akarok veled beszélni.
- Nem látod, hogy újságot olvasok?
- Nem fontos most az újság az várhat még. Mary-re gon-doltam, és azt hiszem találtam megoldást minden problémájára.
- Miről beszélsz? Mary-nek nincsenek problémái! Ő a te frissen házasodott boldog lányod.
- Azt mondja boldog! Meglepő vagy Henry. Tényleg. Ép-pen most látogattuk meg és magad is láthattad milyen körülmények között él.
- Nagyon jól, azt mondanám. Más lányok irigyelik őt. Van egy szerető férje, egy szép háza...
- Képes vagy egy minigarzont szép háznak nevezni?
- Hát ez az, ahol élnek. Figyelj, drágám! Mary és Jim azt akarta, hogy se mi, se Jim szülei ne segítsünk. Az ország másik felén dolgoznak egy üzemben, természetes, hogy ott élnek. Nincsenek túlfizetve és nem fogadnak el jótékony segélyeket, amit te ajándéknak hívsz. Más szóval, önállóak. Ha engem kérdezel, szerintem jól csinálják.
- Hát én nem kérdezlek téged, Henry, én ezt mondom ne-ked. Ez nekem nem tetszik és Mary-nek sem.
- Ő mondta?
- Nem kell mondania. Tudom. Hogyan tudna boldogan élni egy teljesen új helyen, abban a nagy füstben? Szegény gyerek, a tüdeje tele van porral! Hetek óta köhög. Ha legalább hagyná, hogy segítsek!
- Akkor mit csinálnál? Köhögnél helyette?
- Nagyon vicces! Jöhetne hozzánk, hogy velünk lakjon. A levegő itt tiszta, a ház nagy, bebútorozhatná a szobáját, ahogy akarja. És nem kéne mindig az ötödik emeletre felmásznia.
- Hatodik emelet, kedvesem. Az ötödik emelet volt, ahol kifulladtál.
- Abbahagynád végre? Nem vagy valami segítőkész.
- Eltúlzod a problémákat! Ez még csak a kezdet. Elfelej-tetted már, hogy kezdtük az életünket?
- Hogy felejtettem volna el? Évek óta emlékeztetsz rá. Ne felejtsd el, hogy most Mary-ről van szó. Majdnem elájultam, amikor megláttam azt a bútorozatlan, hideg szobát. A konyha, egy repedt mosogató, pár polccal és nincsenek edények. És Jim azt mondja, hogy egy vagyonba került. Henry! Miért nem szólsz már valamit?
- Most már elolvashatom azt az újságot, drágám?!