Home visit- családlátogatás

Home visit
- Good afternoon!
- Good afternoon!
- I am doing a survey on European families. Would you mind answering a few questions?
- Not at all.
- All right. How old are you?
- I am twenty-seven years old.
- Are you married?
- Yes, I am.
- Do you have any children?
- No, I don't.
- What about your parents and your grandparents?
- My parents live in another city and my grandparents live in a village a long way from here.
- What do you and your husband do?
- I am a nurse and my husband is a clerk.
- Thank you very much. Goodbye!
- Goodbye!
A Survey is a study someone carries out to gain information about a certain matter. The European Families Survey wants to know as much as possible about different families in different countries in Europe. So far, Bob Howard, one of the people working on it, has gathered some interesting information. He questioned men and women of different ages. Most of the women he asked were married. Some men were divorced and only a few were single. Half of the people he asked had only one child. Some said the lived with their parents, but a lot of young people are starting their lives on their own. A lot of married couples have to work and leave their child with the grandmother. Bob was lucky. A lot of people were happy to answer his questions. Some old women refused politely. Bob wants to do his survey somewhere else and compare the results.


Családlátogatás
- Jó napot!
- Jó napot!
- Egy felmérést készítek az európai családokról. Válaszolna néhány kérdésre?
- Szívesen.
- Rendben. Hány éves?
- Huszonhét éves vagyok.
- Házas?
- Igen, az vagyok.
- Vannak gyerekei?
- Nem, nincsenek.
- És a szülei és nagyszülei?
- Szüleim egy másik városban, nagyszüleim egy faluban élnek, messze innen.
- Mit csinál ön és a férje?
- Én nővér vagyok, férjem titkár.
- Nagyon köszönöm. Viszontlátásra.
- Viszontlátásra!
A felmérés egy tanulmány, amelyet azért készít valaki, hogy információt kapjon egy bizonyos témával kapcsolatban. Az Európai Családok Felmérés minél többet akar megtudni Európa különböző országainak családjairól. Bob Howard, egyike azoknak, akik ezen dolgoznak, összegyűjtött néhány érdekes információt. Megkérdezett különböző korú férfiakat és nőket. A legtöbb megkérdezett nő férjezett volt. Néhány férfi elvált és csak kevés volt az egyedülálló. A megkérdezettek felének csak egy gyereke volt. Néhányan közülük szüleikkel élnek, de sok fiatal kezdi az életet önállóan. Sok házaspárnak dolgoznia kell és a gyereküket a nagymamára hagyják. Bob szerencsés volt. Sokan boldogan válaszoltak a kérdéseire. Néhány idős hölgy udvariasan elutasította őt. Bob még folytatni akarja a felmérést valahol máshol és összehasonlítani az eredményeket.