Job interview - Munkamegbeszélés

Job interview
It's eight o'clock in the morning. Bob Ford is in the waiting-room of a large firm. An attractive secretary calls his name and shows him into an elegantly furnished office. A middle-aged man in a dark suit and bright red tie is sitting behind his desk talking on the phone. He waves to Bob who comes closer and takes the seat opposite him.
- It's Mr. Ford, isn't it?
- Yes, sir.
- Punctual, I like that in a man. Let's see if you have any other qualities I like. Jackie, my secretary, has shown me your documents. Your C.V. is quite interesting, and your letters of recommendation come from influential people, I happen to know some of them. Why did you leave your last place of employment, Mr. Ford?
- I wasn't sacked, sir. I resigned. It was kind of personal, but it had nothing to do with my efficiency as a marketing manager.
- That I don't doubt, Mr. Ford. How long have you worked in this field?
- It would have been twelve years next month.
- Qualifications?
- I have a degree in economics, I spent some time in market research and systems analysis, as well. For the past year or so, I served as a business consultant for my last employer. I sent all my certificates with my application form, sir.
- An impressive record, Mr. Ford. I must say I could use somebody like you at our firm. But I'm not sure you're familiar with working conditions here. I ask my employees for an awful lot: quick thinking, endless dedication and, above all, loyalty to the company. We're in business and this means money, so there is hardly a room for hesitation or uncertainty. You'll also find me generous. Those of my staff who perform outstandingly are rewarded; those who make mistakes are given no bonuses. Do you think you can work under these conditions, Mr. Ford?
- I think I've been thoroughly prepared for it, sir.
- Self-confidence, another thing I appreciate in a man.
- When can I start?
- As soon as you can. Jackie will take you to your new department and introduce you to your team. Board meetings are held on Tuesdays, I expect you to attend from now on.
- I'll be there, sir.


Munkamegbeszélés
Reggel nyolc óra van. Bob Ford egy nagy cég várószobájában van. Egy csinos titkárnő szólítja és bevezeti egy elegánsan bútorozott szobába. Egy középkorú férfi sötét öltönybe és piros nyakkendőbe öltözve ül íróasztala mögött és telefonál. Int Bobnak, aki közelebb jön és helyet foglal vele szemben.
- Mr. Ford, ugye?
- Igen, uram.
- Pontos, ezt szeretem. Nézzük csak van-e még olyan tulaj-donsága, amit szeretek magában. Jackie, a titkárnőm már mutatta a dokumentumait. Az életrajza elég érdekes és az ajánlólevelei befolyásos emberektől származnak, néhányat valószínűleg ismerek közülük. Miért hagyta ott az utolsó munkahelyét, Mr. Ford?
- Nem bocsátottak el, uram. Felmondtam. Személyi okok-ból, de nem volt köze a marketing menedzseri teljesítményemhez.
- Ebben nem kételkedem, Mr. Ford. Mióta dolgozik ezen a területen?
- Következő hónapban lesz tizenkét éve.
- Képzettségei?
- Diplomám van közgazdaságtudományból, töltöttem némi időt a piackutatásban és foglalkoztam rendszerelemzéssel is. A múlt évben üzleti tanácsadóként dolgoztam a régi munkaadómnál. Minden bizonyítványomat elküldtem, a jelentkezési lapommal, uram.
- Figyelemre méltó ajánlások, Mr. Ford. Azt kell monda-nom, hogy tudnék alkalmazni olyasvalakit, mint maga. De nem vagyok biztos benne, hogy ismeri az itteni munkafeltételeket. Az alkalmazottaimtól szörnyen sokat kérek: gyors gondolkodást, végtelen felajánlásokat és mindenek fölött lojalitást a céghez. Az üzleti életben mozgunk és ez pénzt jelent, itt tehát nemigen van helye a habozásnak vagy a bizonytalanságnak. Emellett talán szabadelvűnek fog tartani. Aki kiemelkedő tetteket mutat fel azt megjutalmazom; aki hibázik annak nincs hitele. Gondolja, hogy meg tud ezeknek felelni, Mr. Ford?
- Azt hiszem alaposan fel vagyok készülve rá, uram.
- A magabiztosság egy másik dolog, amit becsülök egy em-berben.
- Mikor tudnék kezdeni?
- Amilyen hamar csak tud. Jackie majd az új részlegéhez vezeti és bemutatja a csapatnak. A bizottsági üléseket keddenként tartjuk, számítok rá, hogy ezentúl Ön is részt vesz.
- Ott leszek, uram.