Man and health - ember és egészség

Man and health
- Good evening everybody. This is your daily program Health Watch, I'm your host Virginia Brown. Upon your requests we have Dr. James Lord with us. Thank you very much doctor for being here. It's most kind of you to accept our invitation for the second time on this show.
- It's my pleasure. Glad to know that more people care about their health.
- Last time we started discussing what you called the warning symptoms like headaches, numbness in the limbs and others. Tonight you're here to talk about blood sugar problems.
- Yes. A lot of people suffer from excessively high sugar levels. If we imagine these sugar molecules as serving as building blocks or providers of energy, then one would expect them to be within the cells themselves and not wandering round the periphery. By avoiding the cells they can't be broken down and subsequently remain unused.
- What pushes sugar inside the cells?
- A very important hormone named 'Insulin' is released under normal conditions from the Pancreas. What this hormone does is to force sugar into cells by binding a specific receptor onto the cell surface thus enabling the cells to recognise the sugars and let them in. There are of course some cases when this gland is destroyed by a virus, a disease or even by surgery. In this case the Insulin has to be supplemented artificially. On the other hand, and this is true of the vast majority of cases, the already secreted hormone can't meet the body's demand. In other words, the amount of sugar consumed is far too much for the hormone to cope with.
- So, it's more like a fixed amount of sugar that could be eliminated. If sugar input exceeds the hormone's rate of clearance, the difference remains in the blood.
- In rough terms, yes. It's very interesting there is a unique sequence. First, the high level of sugar circulating increases blood osmosis, which leads to excessive water intake and therefore passing it out. For unexplained reasons these are accompanied by increased eating. So, in summary we call them the three poly signs: polydipsia, polyuria and polyphagia.
- That's getting harder and harder for me doctor. New warning signs.
- Indeed.
- Why is it essential to keep blood sugar levels within normal limits?
- As I said mostly because we need sugar to pursue numerous activities on the cellular level. The next thing would be for cells to seek other energy sources or suffer and perhaps die. And that's when a neglected reversible condition results in a function being hampered or even lost. In conclusion, I'd like to emphasise the importance of regular blood examinations. The ability to control blood sugar levels is now considered to be a medical achievement. The key to this is early diagnosis and obeying the physician's instructions.
- Dr. Lord, I do hope we'll have you back on the show. Until then thank you for this valuable talk.


Ember és egészség
- Jó estét, mindenkinek! Ez az Önök napi egészségügyi programja, Virginia Brown vagyok, az Önök vendéglátója. Kérésük alapján Dr. James Lord is velünk van. Nagyon köszönöm doktor, hogy itt van. Különösen kedves öntől, hogy már másodszor fogadta el meghívásunkat ebbe a műsorba.
- Nekem öröm. Örülök, hogy ilyen sokan törődnek az egészségükkel.
- Múlt alkalommal az Ön által riasztónak nevezett tüneteket kezdtük megvitatni, mint a fejfájás, a zsibbadás a végtagokban és egyebek. Ma este a vércukor problémáiról fog beszélni.
- Igen. Sok ember szenved a magas vércukor szinttől. Ha elképzeljük ezeket a cukor molekulákat, mint az energia hordozóit, akkor elvárjuk tőlük, hogy bent legyenek a sejtben és ne vándoroljanak a perifériákra. Ha kilépnek a sejtekből nem tudnak lebontódni, ezért felhasználatlanok maradnak.
- Mi kényszeríti a cukrot a sejtekbe?
- Egy nagyon fontos hormon, inzulin a neve, normál körül-mények között a hasnyálmirigy választja ki. Ez a hormon a sejtekbe kényszeríti a cukrot, miközben összeköti a sejt felületén lévő speciális receptorokkal, így lehetővé teszi, hogy a sejtek felismerjék a cukrot és beengedjék. Persze vannak esetek mikor a mirigy egy vírus, betegség vagy sebészet által sérül. Ilyen esetekben az inzulint mesterségesen kell pótolni. Más részről az esetek többségében ez történik, a kiválasztódott hormon nem találkozik a test követelésével. Más szóval a felvett cukor mennyisége túl sok a hormonnak, hogy feldolgozza.
- Tehát, ez több mint egy állandó mennyiségű cukor, amely eltávolítható. Ha a cukorfelvétel túllépi a hormonális megtisztítás határát, a maradék a vérben marad.
- Többnyire, igen. Érdekes módon igen különleges folyamat játszódik le. Elsősorban a magas vércukor fokozza a vérozmózist, ennek hatására több vizet fogyasztanak, amely gyakori vizelést okoz. Nem tudni mi okból, az előző tünetekhez még hozzájárul, hogy sok ételt fogyasztanak. Tehát, összefoglalva, úgy nevezzük a három poly jelet: polydipsia, polyuria és polyphagia.
- Ez egyre nehezebb nekem doktor úr. Új riasztó jelek.
- Igen valóban.
- Miért szükséges a vércukor szintet a normális határon belül tartani?
- Ahogy mondtam, többnyire azért, mert számunkra fontos, hogy a cukor lefolytasson számos tevékenységet a sejtek szintjén. Másrészt a sejteknek új energiaforrást kellene keresniük, vagy veszteséget szenvednének, esetleg el is halnának. Ezért, ha elhanyagolnak egy megfordítható állapotot, ebből az következhet, hogy egy funkció lelassul, vagy esetleg el is veszíthető. Végül szeretném hangsúlyozni a vérvizsgálatok rendszerességének fontosságát. Ma a vércukorszint ellenőrzése egy orvosi siker. Ennek kulcsa a korai diagnózis és hallgassunk az orvosra.
- Dr. Lord, remélem viszontlátjuk a műsorban. Addig is köszönöm ezt az értékes beszélgetést.