What are you doing? - Mit csinálsz?

What are you doing?
- Miss Walter?
- Yes, Mr. Johnson.
- Are you typing now?
- Yes, sir.
- George! Are you studying, son?
- No, I am not.
- What are you doing?
- I am waiting for you to tell me.
- What is Mary doing?
- She is reading.
- Where are John and Paul going?
- They are going to the supermarket.
- What is mother cooking?
- She is cooking dinner.
- Why is the dog sleeping?
- It is not sleeping. It is resting.
- And what are you doing?
- I am answering your questions!
- Is that Mr. Robins there?
- Yes, that is him.
- Isn't he working now?
- Well, he usually works on Saturday morning, but he isn't today. He is painting his garage.
- Where are the children?
- They are playing in the garden.
- Who is having a bath?
- Nadia is.
- When are your friends coming?
- They aren't coming today. Why are you asking so many questions?
- I am practising my English.
- Is Paul from France?
- No, he is not. Why?
- He speaks French very well. Are you English?
- No, I am not. I am Australian.
- Do Gerald and Beata speak English?
- No, they don't. They speak German.


Mit csinálsz?
- Miss Walter?
- Igen, Mr. Johnson.
- Ön most gépel?
- Igen, uram.
- George! Tanulsz, fiam?
- Nem.
- Mit csinálsz?
- Arra várok, hogy mondd nekem.
- Mit csinál Mary?
- Olvas.
- Hova megy John és Paul?
- Az áruházba mennek.
- Mit főz anya?
- A vacsorát főzi.
- Miért alszik a kutya?
- Nem alszik. Pihen.
- És te mit csinálsz?
- A kérdéseidre válaszolok!
- Mr. Robins ott van?
- Igen.
- Most nem dolgozik?
- Nos, ő általában szombat reggel dolgozik, de ma nem. Festi a garázsát.
- Hol vannak a gyerekek?
- A kertben játszanak.
- Ki fürdik?
- Nadia.
- Mikor jönnek a barátaid?
- Ma nem jönnek. Miért teszel fel ilyen sok kérdést?
- Gyakorlom az angolt.
- Paul Franciaországból jött?
- Nem. Miért?
- Nagyon jól beszél franciául. Ön angol?
- Nem. Ausztrál vagyok.
- Gerald és Beáta beszél angolul?
- Nem. Németül beszélnek.