work, office - munka, iroda

Work, office
Pamela Walter works for an insurance company. She is secretary to the general director. She has to type letters, arrange his appointments and make a lot of phone calls. Sometimes he asks her to buy a present for his wife or book a table in a good restaurant.
David Park is the head of the department for public relations. His job is to advertise for the company. He also has to interview people applying for jobs in the firm.
Mark Power works as a receptionist. He has to remain at the main entrance of the company's building. Mr. Paul Lang, the general director, has discovered that some important documents are missing. He doesn't want to call the police. He thinks he can find these documents by himself.
L: Miss Walter, could you please find Park for me? And come with him, please.
W: Mr. Park is in the middle of a meeting, sir. Is it urgent?
L: It's very urgent, Miss Walter. Tell him to come at once.
W: Right a way, sir.
A few minutes later...
P: What seems to be the trouble?
L: A whole pile of papers have disappeared from my office.
W: How did that happen? Nobody could have got them out of here without me seeing him.
L: Exactly.
P: Let's not panic. When was the last time you saw these papers, Mr. Lang?
L: Last Friday. I stayed late that evening working. I locked them in the safe and left around eight. On Monday, I didn't have time to check, and now I can't find them.
P: What about you, Pam?
W: I left the office early on Friday, and I opened the office for the cleaning lady on Monday morning.
P: Was everything in order? Did you notice anything?
W: Nothing.
P: On Monday, did you see anybody go into Mr. Lang's office?
W: Well, after the cleaning lady had finished, I left some letters for him to sign. I then went back to my office and waited for him to come in. I didn't see anybody coming in or going out of the office until Mr. Lang arrived.
L: I remember arriving shortly after nine. I stayed for few minutes only and then left for the bank. I didn't come back that day.
P: I think we should ask Power if he remembers anything. Anyway, have you searched the office?
L: I'll have another look. You go and talk to Power, and let me know what you found out.


Munka, iroda
Pamela Walter egy biztosító cégnek dolgozik. A vezérigazgató titkárnője. Leveleket kell gépelnie, találkozókat megbeszélnie és sokat kell telefonálnia. A vezérigazgató néha megkéri, hogy ajándékot vegyen a feleségének, vagy asztalt foglaljon egy remek étteremben. David Park a Marketing osztály vezetője. Az Ő munkája a cég hirdetésének elintézése. Embereket kell meginterjúvolnia, akik munkára jelentkeznek a cégnél. Mark Power portás. A cég épületének főkapujánál kell tartózkodnia. Mr. Paul Lang, vezérigazgató észlelte, hogy néhány fontos irat hiányzik.
Nem akarja a rendőrséget kihívni.
Úgy gondolja, hogy egyedül is megtalálja ezeket a dokumentumokat.
L: Miss Walter, megkeresné nekem Parkot? És kérem, jöjjön be vele.
W: Mr. Park egy találkozó kellős közepén van. Sürgős?
L: Nagyon sürgős, Miss Walter. Szóljon neki, hogy azonnal jöjjön.
W: Rögtön, uram.
Néhány perccel később ...
P: Mi a probléma?
L: Egy egész köteg papír eltűnt az irodámból.
W: Hogy történhetett ez? Senki nem vihette ki innen anélkül, hogy ne láttam volna.
L: Pontosan.
P: Ne essünk pánikba. Mikor látta a papírokat utoljára, Mr. Lang?
L: Múlt pénteken. Sokáig dolgoztam az nap este. Bezártam őket a széfbe és nyolc körül mentem el. Hétfőn nem volt időm ellenőrizni és most nem találom őket.
P: Mit csinált ön, Pam?
W: Korán elhagytam az irodát pénteken és hétfőn reggel nyitottam ki a takarítónőnek.
P: Minden rendben volt? Észrevett valami furcsát?
W: Semmit.
P: Hétfőn, látott-e valakit bemenni Mr. Lang irodájába?
W: Miután a takarítónő végzett, hagytam neki néhány levelet, hogy írja alá, ha visszajön. Ezután visszamentem a helyemre és vártam. Nem láttam se bemenni, se kijönni senkit, amíg Mr. Lang meg nem érkezett.
L: Emlékszem, röviddel kilenc után jöttem. Pár percig maradtam, utána a bankba mentem. Nem jöttem vissza az nap.
P: Azt hiszem meg kellene kérdeznünk Powert, hogy emlékszik-e valamire. Egyébként körülnézett az irodában?
L: Megnézem még egyszer. Menjen, beszéljen Powerrel és mondja el mit derített ki.